Vi säljer endast till företag

LiquidO3

 

Ozonvatten med Nanobubblor

Förbättrad hållbarhet, minskad klimatpåverkan

LiquidO3 fördelar:

 • Ozonvatten tillverkas genom att föra in ozongas från luft till vatten.
 • Ozonvatten kan rengöra ALLA ytor.
 • Rengör, sanerar, desinficerar och sköljer av samtidigt.
 • Lämnar inga rester.
 • Använts för att desinficera sedan 1906.
 • Lägre föroreningar från användandet av kemikalier.

 

LiquidO3 Ozonvatten:

 • Tillverkad på begäran ----------------------------------------> Eliminerar behovet av förvaring.
 • Tillverkad på plats --------------------------------------------> Eliminerar mottagning, förvaring, administration, transport, förpackning, återvinning.

Rengöringskemikalier:

 • Flertalet källor av råmaterial -----------------------------------> Jordbruk, fossila bränslen, gruvdrift, förpackningar (engångsplast)
 • Komplicerade tillverkningsprocesser --------------------------- > Stora industrier för tillverkning av ingredienserna för kemikalierna.
 • Distribution  -------------------------------------------------> Transport från produktion till logistikcenter till användarna.
 • Användning  -------------------------------------------------> Mottagning, förvaring, administration, spårning.
 • Förpackning -------------------------------------------------> Transport, återvinning/avfall.

 

Effektivt resursmässigt

 • Kranvatten och luft är råvarorna som används.
 • En vätska för alla ytor.
 • Ingen personlig skyddsutrustning behövs.
 • Förenklade städinstruktioner.
 • Lägre kostnad.

Miljöpåverkan

 • Inga rester efter användning som hamnar i brunnarna.
 • LiquidO3 Ozonvatten används i akvarier för att hålla fisk och däggdjur friska.
 • Används inom jordbruk för att förbättra växttillväxten.

Bättre arbetsmiljö

 • Ingen mer inandning av aerosoler för personalen.
 • Lägre sjukfrånvaro.

 

FÖR MER INFORMATION

Ring oss på 010 330 70 70 eller mejla till info@tradehouse.se